Startsida | Prislista | Karta | Information

Vill du uppleva västkusten när den är som bäst.
Kom då till Tjärnö som är paradiset på kusten.
Sveriges västligaste camping bilvägen!

 

Bokningsregler
Campingbranschens basregler (Bokning 95)
   

Allmänt:
Campingplatsen tillämpar Systemet svensk Campingkort, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med svenskt Campingkort.

Vid Bokning:
Vid bokning utfärdas i regel bokningsbekräftelse som sändes till gästen.
För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgiften, bokningsavgift 100 kr och avbeställningsskydd 125 kr inbetalas senast 10 dagar efter bokningen. Anmälningsavgiften är beroende på bokningens storlek. För stuga 30% av totalbeloppet dock lägst 500 kr och för campingtomt 30% av totalbeloppet dock lägst 400 kr.

40 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för bokningen.

Bokning senare än 40 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift uttages med 100 kronor för bokning som omfattar fler än 3 dagar och med 60 kronor för bokning som omfattar kortare tid.

Avbeställningsskydd tecknats och gästen avbeställer resan i samband med akut sjukdom eller olycksfall som strykes av läkarintyg återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kronor.

Avbeställes bokningen mer 40 dagar innan ankomsten återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 200 kronor.

Avbeställes bokningen senare än vad som ovan angivets med tidigare än 14 dagar före ankomsten måste 50% av totalhyran betalas.

Avbeställes bokningen 14 dagar eller senare måste 90% av totalhyran betalas.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.

Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt som avbeställning och ny bokning.
Bokat, ej betalt, objekt hålles för kund, såvitt annat inte avtalas, till klockan 18.00 tillträdesdagen.

Incheckningstider:
Incheckningstiden på campingplatsen för stugor, villavagnar, rum och liknande är 15.00 (bokat objekt 18.00) För campingen gäller Att lediga tomter kan tillträdas under hela dagen. Tomter som är föremål för underhåll är här undantagna.

Utcheckningstider:
 Utcheckningstiden för stugor, villavagnar, rum och liknande är 12.00. För campingtomt är utcheckningstiden 12.00. Efter dessa Utcheckningstider äger campingplatsen rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsregler. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.
Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.
Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt svenskt Campingkort gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.
Betalning:
För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäst är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott. För stugor, rum etc.krävs i regel betalning i förskott.
Campingplatsens ansvar
Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.